הלימודים מתקיימים בבית בר-יהודה, קיבוץ יגור.
טלפון: 055-8834663
מייל: biodanza.rts@gmail.com