הלימודים מתקיימים ב “יער המאכל- בית לחם הגלילית” https://www.bethlehemfoodforest.com/

הלימודים יתקיימו אחת לחודש בסופי שבוע: בימי ששי בין השעות 10:00-18:00 ובשבת בין השעות 10:00 ל 18:00.

מחזור 2 (אוקטובר 2019)
 • המודל התאורטי

  מאפשר: Pablo Escorcia

  11-12/10-2019
 • הויונסיה

  מאפשר: רחלי טורץ

  15-16/11-2019
 • לא מודע חיוני והעיקרון הביוצטרי

  מאפשר: Giovanna Benatti

  13-14/12-2019
 • היבטים ביולוגים

  Pilar de la Cueva

  10-11/1-2020
 • היבטים פיזיולוגים

  marcus stueck

  7-8/2-2020
 • היבטים פסיכולוגים

  מנחה: Danielle Tavares

  6-7/3-2020
 • זהות ואינטגרציה

  מנחה: הלן לוי

  17-18/4-2020
 • המיתוסים והפילוסופים בביודנסה

  מנחה: álvaro ferreira

  1-2/5-2020
 • טרנס ורגרסיה

  José Neves & Irene Franco

  12-13/6-2020
 • תנועה אנושית

  lenny lencina

  10-11/7-2020
 • פרוייקט "עץ המשאלות"

  לני לנסינה

  16-17-18/7-2020
 • אוגוסט 2020 חופשה
 • חופשת קיץ- פסטיבל ביודנסה בצפון "ימים של אהבה"

  ספטמבר
 • מגע וליטוף

  sabela martínez

  16-17/10-2020
 • חיוניות

  Zora Coeur de Roy

  13-14/11-2020
 • מיניות

  Paula Jardim

  4-5/12-2020
 • יצירתיות

  Dorotea Pok

  15-16/1-2021
 • חיבתיות

  pablo escorcia

  12-13/2-2021
 • התעלות

  Danielle Tavares

  12-13/3-2021
 • ביודנסה ארס מגנה

  Myriam Sofia Lopez

  9-10/4-2021
 • ביודנסה ופעילות חברתית

  14-15/5-2021
 • הרחבות וישומים בביודנסה

  Ana Silva

  4-5/6-2021
 • סמינריון

  8-10/7-2021
 • אוגוסט

  0
 • פרוייקט מינטאור

  0
 • מוסיקה בביודנסה

  15-16/10-2021
 • ביודנסה מנגנוני פעולה

  מירה עובד ואורית שלו

  12-13/11-2021
 • סמינר

  10-11/12-2021
 • מתודולוגיה 7 הרשימה הרשמית של תרגילים, מצגות ומוסיקה

  14-15/1-2022
 • מתודולוגיה 1 סמנטיקה מוזיקאלית

  11-12/2-2022
 • מתודולוגיה 2 פגשי ביודנסה חלק א'

  11-12/3-2022
 • מתודולגיה 3 מפגשי ביודנה חלק ב'

  pablo escorcia

  8-9/4-2022
 • מתודולוגיה 4 מפגשים שבועיים וסדנאות

  13-14/5-2022
 • מתודולוגיה 5 -הקבוצה

  16-18/6-2022
 • מתודולוגיה 6 הערכות לקטגוריות תנועה

  8-9/7-2022